מספר טלפון

054-635-2580

אביר החרבות

אנחנו רגילים להשיג דברים ללא מאמץ. הדברים כאילו מגיעים אלינו לבד, או שמישהו דואג להם במקומנו עבורנו. אנחנו לא אוהבים להתאמץ ורוצים שדברים יקרו כאן ועכשיו. עלינו ללמוד להצליח בכוחות עצמנו, להפעיל שיקול דעת, תוך זהירות לא להיות נמהרים מידי.

מסר: עלינו להזהר מפזיזות, לרסן את תשוקותינו ולחשוב רגע לפני מימושן.

Scroll to Top