מספר טלפון

054-635-2580

אביר המטבעות

לכל מה שנראה מעל פני השטח, זה מה שקורה מתחת לפני השטח. הבטחות שנתנות מתוך מטרה לקיים, ובמציאות אין את היכולת. אמירות שמטרתם לכבוש את המטרה, והן בבחינת: “מילים כמו חול, ואין מה לאכול…”. עלינו להזהר, כי מישהו  מנסה להטעות אותנו, או הסכם מסויים לא משקף את הסיכומים בעל – פה.

מסר: מעשים הם העיקר, ולא “מעשיות”…

Scroll to Top