מספר טלפון

054-635-2580

אביר המטות

אנו פזיזים ועסוקים בדברים חסרי תכלית (לפי נושא השאלה). עלינו לרסן את עצמנו ואת תשוקותינו.
להתרכז בדברים תכליתיים, להתמיד ולא לעבור מדבר לדבר/ מקשר לקשר

Scroll to Top