מספר טלפון

054-635-2580

ארבעה מטות

שמחה, אירוע משמח, סיום חלקי של התוכנית בהצלחה, אך זהו רק חלק מתוכנית גדולה יותר.

מסר: צפוי לנו אירוע משמח בקרוב, להמשיך באותה יעילות שהתחלנו. זה יקרה אם נזכור להינות גם מהדרך.

Scroll to Top