מספר טלפון

054-635-2580

האוהבים

פרשת דרכים, קושי להחליט, מלחמה בין שכל ורגש. פיתוי להחליט רגשית.

מסר: עלינו להזהר מהחלטות רגשיות, הן מטעות אותנו.

Scroll to Top