מספר טלפון

054-635-2580

הקורבן

הקרבה וויתור אישי הכרוך בסבל ומרצון, על מנת לשנות. כיבוש הרגש ע”י השכל.
מסר: עלינו לותר על משהו חשוב כדי להצליח.

Scroll to Top