מספר טלפון

054-635-2580

הקיסרית

סמל לאמא ורעיה מושלמת.
מסירות, אהבה, שפע, טוהר כוונות, פריון והצלחה.

מסר: אם נתמסר צפויה הצלחה בנושא השאלה בקרוב

Scroll to Top