מספר טלפון

054-635-2580

הקיסר

שליטה, עוצמה, קשיחות חוסר פחד, תגובה מהירה.

מסר: עלינו לפעול בכוח ובנחישות להשיג את מטרותינו.

Scroll to Top