מספר טלפון

054-635-2580

התעוררות

חיים מתעוררים לתחייה אחרי תקופה של הרדמות. דברים שנתקעו או נעלמו מחיינו חוזרים לטובה. זהו
קלף המבשר “מלמעלה” כי הגיע הזמן לשינויים.

מסר: שינויים לטובה בנושא השאלה

Scroll to Top