מספר טלפון

054-635-2580

חמישה מטבעות

טעינו טעות חמורה עקב מצב נפשי בו היינו שרויים, ולקחנו החלטה שגרמה לנו לעשות מעשה שיש בו קלון עבורינו או חוסר מוסריות. אנחנו צריכים להבין את המצב בו היינו, שלא היתה לנו ברירה או ההבנה השכלית , למחול לעצמנו מכל הלב ולהמשיך הלאה.

מסר: עלינו להניח לעבר, הוא לא מאפשר לנו לחיות את היום ומחר…

Scroll to Top