מספר טלפון

054-635-2580

חמש חרבות

תחושות שליליות ופגיעה רגשית גורמים לתגובה מילולית חריפה ופגיעה באנשים. 
אגו, פגיעה בכבוד ושחצנות גורמים לאיבוד חברים ושותפים לדרך.
מסר: להמנע מויכוחים מיותרים ומאגו. אנחנו עלולים לפגוע במישהו יקר ולהרחיקו מעלינו.

Scroll to Top