מספר טלפון

054-635-2580

מוות

סוף לבעיה והתחדשות.  
שינוי קיצוני טוב המלווה בצער.

מסר: להפסיק להתעסק בעבר, ולפתוח דף חדש. הוא טוב יותר.

Scroll to Top