מספר טלפון

054-635-2580

מלך החרבות

אנחנו אהובים, בשל היותנו אידיאליסטים,  ופועלים בדרכי שלום ע”מ להביא הרמוניה סביבנו, לעיתים גם במחיר של וויתור על אינטרסים שלנו או טיפול בבעיות עצמן. אם נוותר על כך, הבעיות עלולות להתפוצץ מתישהו.
מסר: עלינו לפעול בערמה חיובית על מנת לקדם את האינטרסים והאידיאלים באהבה והרמוניה, דבר מזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני.

Scroll to Top