מספר טלפון

054-635-2580

מלכת המטות

יש לנו כישורים טובים, יכולת הנהגה, אנחנו תכליתיים, משימתיים, יצירתיים בכל מחיר על מנת להשיג שינויים לטובה בחיינו.

מסר: אנחנו יכולים לעשות שני דברים במקביל ולהצליח. עלינו להוריד קצת מהאגו ולדאוג
לסביבה שלנו. יש לנו את היכולת לעשות שינויים לטובה שישפיעו לא רק עלינו, אלא גם עליהם 

Scroll to Top