מספר טלפון

054-635-2580

נסיך המטות

אנחנו יצירתיים, בעלי השראה ונלהבים אחרי נושא השאלה. נאיביות מסויימת עלולה להביא אותנו
לפרוץ את הגבולות, וזה לא טוב לנו במקרה הזה.

מסר: האינטואיציה שלנו והרעיונות טובים, אך עלינו למצוא את הריגושים בתוך המסגרת המקובלת.

Scroll to Top