מספר טלפון

054-635-2580

נער המטבעות

אנחנו משתוקקים מאוד להצלחה בנושא השאלה ולקידום הנושא אנחנו מוכנים לעשות הכל, ואף בנינו לכך תוכניות. הבעיה היא שאנו חוששים לממש אותן בגלל מחסור באמצעים.

מסר: אם ניזום ונזרום, ולא רק נרצה ונתכנן, גם נצליח.

Scroll to Top