מספר טלפון

054-635-2580

עוצמה

עוצמה פנימית, ויכולת להגיע ולהשיג דברים בנועם וברכות.

מסר: “מילה רכה תשבר גרם..

Scroll to Top