מספר טלפון

054-635-2580

עשרה מטות

יש לנו נטייה לקחת על עצמנו יותר ממה שאנחנו מסוגלים, וזה גורם לנו לקושי רב, לאי סדר, בלבול
במחשבה ותסכול כתוצאה מאיבוד הדרך אל המטרה.

מסר: סדר ואירגון יעזרו לנו להשיג את המטרות שלנו.

Scroll to Top