מספר טלפון

054-635-2580

שבעה מטות

אנחנו נמצאים בעמדה טובה ונכונה, למרות שאנו לא בטוחים בכך. אנחנו מתגוננים וחוששים לא לצורך.

מסר: אנחנו יכולים להשיג את מה שאנחנו רוצים/  אנחנו צודקים, אבל צריך להלחם ולהתעקש על כך – ונצליח.

Scroll to Top