מספר טלפון

054-635-2580

שטן

הליכה אחר התשוקות בתחכום ועורמה עד לכדי התמכרות אובססיבית.  
מסר: יש לנו יכולת להצליח בגדול. עלינו להזהר מאחרים.

Scroll to Top