מספר טלפון

054-635-2580

שלושה גביעים

זמן טוב, אירוע משמח, חגיגה של הצלחה. השפע הגיע לחיינו. עצם השמחה מגבירה את השפע, ואין צורך לחשוש לשתף בכך את העולם, כי עצם השמחה תגביר עלינו את השפע לאורך זמן.

מסר: אירוע משמח מתקרב /אהבה משמחת/קידום  – בהקשר לשאלה

Scroll to Top