מספר טלפון

054-635-2580

שלושה מטות

המשך לתוכנית שבנינו, שלב היישום והעשייה הגיע. פרק חדש של הוצאת התוכנית אל הפועל עם שיקול דעת.

מסר: התהליך שעשינו מבטיח הצלחה בדרך, אך לזכור שלפנינו עדיין עבודה רבה.

Scroll to Top