מספר טלפון

054-635-2580

שלוש חרבות

משבר/ריב שמתמשך בגלל חוסר טיפול בעיה עצמה  בגלל בעיות רגשיות. המשך חוסר הטיפול יביא להחרפת הבעיה ולכישלון.

מסר: אסור לנו לתת למילים לפגוע בנו, ואל לנו לפגוע באחרים. בסוף הכל יעבור

Scroll to Top