מספר טלפון

054-635-2580

שמונה גביעים

אנחנו מרגישים צורך לשנות כיוון עקב מחנק. אנחנו נוטים לוותר ולעזוב אל עבר עתיד לא ברור – העיקר לא יכולים להשאר. לפעמים כל עוד אנחנו במקום הנוכחי, אנחנו לא מסוגלים לתכנן את הצעד הבא, וזקוקים להתרחקות לטובת חשיבה. עלינו להזהר לא לרדת סתם מה”סוס”, כי יהיה לנו קשה לעלות עליו חזרה.

מסר: זמן טוב לשנות כיוון. אך קודם לבחון את האפשרויות  בראש נקי, וכשנדע לאן…נעזוב ברוח טובה, ונשאיר את הדלת פתוחה.

Scroll to Top