מספר טלפון

054-635-2580

שמונה חרבות

אנחנו רוצים משהו עד לכדי אובססיביות וחוששים להשיגו בגלל פחדים שהשתלטו עלינו כתוצאה ממצב נפשי לא טוב או תגובות הסביבה, או פחד ממחיר התוצאה. קונפליקט קשה בין רצון וחרדה הגורם לחסימה אנרגטית ושיתוק מלפעול.

מסר: עלינו לשחרר את כל השיקולים הרגשיים והמטעים. הם מרחיקים אותנו מלפעול לקראת הצלחת המטרה.

Scroll to Top