מספר טלפון

054-635-2580

שני מטות

גיבוש תוכנית חשובה על מנת להצליח את הפעולה בה אנחנו רוצים. הרעיונות טובים אך עדיין ללא כיוון מעשי. 

מסר: אם יש לנו תוכנית טובה לפעול. להזהר לא לפעול מוקדם מידי – שמא נכשל.

Scroll to Top